Thursday, June 11, 2009

Van recepties en boeken

Het was mijn goede collega François' pensioneringsreceptie, en we hebben daar misschien een klein glaasje teveel achterover gekiept, maar toch wil ik u de laatste aanwinsten niet onthouden:

Eerst een klein tussendoortje van onze goede vriend Boucq; die ons reeds deed huiveren van spanning met Bouncer en gieren van het lachen met Lao Tse, het filosofische varken; Rock Mastard, met de onnavolgbare Free Vandermugghe : Gestapo in het nauw:


Van uitgeverij Sherpa kon ik genieten van een Muñoz + een Sherpa Select (gelimiteerde oplage: 500 exemplaren) er gratis bij, dus dat was gemakkelijk gedecideerd. De Muñoz stak met kop en schouders uit boven de Sherpa Select, maar die was ook niet slecht.
En dan nag 5 Nicky Saxx-en erbij, die ik helaas, wegens ontbrekende nummering, in de verkeerde volgorde las, maar dat gaf helemaal niet, want Nicky Saxx is vergevend van natuur. Waardoor de Nicky Saxx collectie volledig is.

Hoeveeel dat mij gekost heeft? Nog net geen € 20. Net niet, dankzij de kortingen van de Striep. Waarvoor dank. Waardoor ik in total 666 strips heb. Moehahahahaaaa!

No comments: